Η Ε.Π.Ε. Megalopolis ιδρύθηκε ως διάδοχος το 1994 με το σκοπό να διακινήσει και να εξάγει ζωά αναπαραγωγής καλής ποιότητας Ουγγαρίας σε άλλες αυρωπαικές χώρες.          Η βασική μας αρχή είναι να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας, να προσέχουμε τις απαιτήσεις τους και να δημιουργούμε μακροπρόθεσμες συνεταιρικές σχέσεις μαζί τους.
         Χάρη σε όλα αυτά η Εταιρία μας σήμερα παίζει σημαντικό ρόλο στην εξαγωγή για την Ελλάδα επίσης έχει γίνει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας των έγκυων δαμαλιών Holstein-friz.
         Με την αύξηση της αγοράς ξεκίνησε, εκτός από τα έγκυα δαμάλια και η διακίνηση των βοδιών κρεατοπαραγωγής Simental, Limusine, Charolai, επίσης και των χοίρον Kahib, Hungahib, Pietrin και Durock

 

Η Ε.Π.Ε. Megalopolis:

Pintér Tibor ügyvezető

Hungary 1117 Budapest, Irinyi József utca 28/A

Tel: 00 36 20 9362444

Fax: 00 36 1 365-6766